Instagram

Ändrad programpunkt på IfAs Rådsmöte

Ändrad programpunkt på IfAs Rådsmöte

På grund av det ändrade rättsläget ändrar vi Anna Barsk Holmboms punkt på IfAs Rådsmöte

Med anledning av det rådande läget med Försäkringskassans rättsliga ställningstagande har vi beslutat att Anna Barsk Holmbom under sin punkt i programmet, kl 10:50 - 11:30,  talar om "Högsta Förvaltningsdomstolens dom orsakar akut kris – vad kan vi göra?

Under IfAs Debattforums paneldebatt kommer naturligtvis det aktuella läget stå i fokus.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Rådsmöte och Debattforum.