Instagram

Åsa Regnér utses till assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women

Åsa Regnér utses till assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women

FN:s generalsekreterare António Guterres har idag utsett Åsa Regnér till vice chef för UN Women med ansvar för mellanstatliga relationer och strategiska partnerskap, tillika assisterande generalsekreterare för FN.

Läs hela meddelandet här