Instagram

Villkor

Registrera ett nytt konto

Att registrera ett konto är gratis och du binder inte upp dig för köp av någon ytterligare tjänst. Du kan registrera dig som fysisk person (privatperson) eller som juridisk person (företag, kooperativ eller liknande). Observera att om du representerar ett företag men registrerar dig som privatperson kommer ev räkningar och liknande att skickas till dig personligen på din privata adress.
Önskar du registrera dig som lokalkontor eller kontaktperson på ett kontor, be huvudkontoret lägga in dig som användare.

Information om behandling av personuppgifter inom IfA,
Intressegruppen för Assistansberättigade


Jag är medveten om att de personuppgifter som jag lämnar i samband med att jag registrerar mig på IfAs hemsida används för att administrera mitt medlemskap/mina tjänster och/eller de utbildningar/arrangemang som jag kan tänkas anmäla mig till och/eller för att tillhandahålla medlemsutskick/informationsutskick för att rikta information till mig rörande IfAs arbete och/eller beställda tjänster.

Jag samtycker till att information även kan riktas till mig efter det att medlems-/kundförhållandet upphört, att mina uppgifter finns kvar i IfAs kund-/medlemsregister till dess att jag meddelar att uppgifterna skall tas bort. Ansvarig för behandlingen av uppgifterna är Intressegruppen för Assistansberättigades styrelse.

Önskar jag besked om vilka uppgifter som behandlas om mig, har jag rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få information om detta genom att skicka en skriftlig begäran till IfA, Stridsvagnsvägen 8 A, 291 39 Kristianstad eller via e-post till info@intressegruppen.info. Jag har även rätt att begära ändring av felaktiga eller missvisande uppgifter och kan för detta kontakta
cecilia@intressegruppen.info.