Instagram

Kurser

Kommunalt beslutad assistans

IfA klargör rättigheter och skyldigheter

Fler och fler personer med behov av personlig assistans får beslut via kommunen. Regelverket ser något annorlunda ut jämfört med personlig assistans beslutad av Försäkringskassan. Vad gäller för den enskilde, den assistansberättigade och vad gör assistansanordnaren i denna ekvation?

Det finns likheter och det finns olikheter i regelverket för personlig assistans mellan beslut enligt Socialförsäkringsbalken och beslut direkt enligt LSS. IfA kommer under dagen försöka tydliggöra vad den enskilde har för rättigheter och skyldigheter när kommunen har fattat beslut om personlig assistans och den assistansberättigade således har färre än 20 timmar i sina grundläggande behov.

Hur ser beslutet ut?

Hur kan den assistansberättigade förfoga över beslutade timmar?

Vilken ersättning utgår?

Vad händer om den assistansberättigade blir inlagd på sjukhus?

Vad händer när ordinarie assistent blir sjuk?

Vad, när, hur och vilken...?

Kom och få svar på dina frågor och funderingar.

 

Pris: 4.900 kr

Ta del av våra allmänna villkor för bokning och avbokning här