Instagram

Kurser

Barnets assistans - Barnets möjlighet

Föräldrar, anhöriga och personliga assistenter som arbetar med barn bör få utbildning och stöd. Barn ska få relevant information och de ska få möjlighet att göra sin röst hörd. Målet är att barn genom sin personliga assistans ska få möjlighet att leva likt barn utan funktionsnedsättning i jämförbar ålder.

Vad betyder det här? Vad kan jag begära av anordnaren, den personliga assistenten eller föräldern i olika situationer?

Målgrupp för dagens utbildning är föräldrar, anhöriga, anordnare av personlig assistans samt personliga assistenter.

Deltagarna får även med sig var sitt ex av boken ”Jag vill! Jag kan!”

Om utbildningen:

  • Barnets rättigheter enligt LSS och FN's barnkonvention
  • Barnets utveckling - assistansen som verktyg
  • Arbetsledningens betydelse
  • Gruppdiskussioner
  • Presentation av Ansvarsfördelningsverktyget (AFV)

Pris: 4.900 kronor inkl moms

 

Mer information kring allmänna villkor och avbokning.