Instagram

Kurser

Ansvarsfördelningsverktyget

Tydlighet - vägen till självbestämmande!

Hur uppnår man självbestämmande och delaktighet i den personliga assistansen? Hur uppnår man självbestämmande och delaktighet oavsett ålder och funktionsnedsättning hos den assistansberättigade? Under en heldag fokuserar vi på begreppet självbestämmande och hur man kan arbeta med detta i den personliga assistansen utifrån den enskildes behov och önskemål.

IfA har utvecklat Ansvarsfördelningsverktyget som kan användas som en del av den assistansberättigades genomförandeplan, då behov av stöd finns i styrningen av sin assistans.  Ansvarsfördelningsverktyget tydliggör den assistansberättigades behov, vilja i olika situationer. Verktyget tydliggör också den personliga assistentens och eventuella företrädares roller i den enskildas assistans. 

Ansvarsfördelningsverktyget har även kompletterats med en lättläst version och bildstöd, som stöd för den assistansberättigade i samtal med anordnaren om assistansen. Bildstödet är framtaget i samarbete med DART, Kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg

Karin Boskovic och Christina Jyrell ansvarar för utbildningsdagen som börjar kl 09.00 och avslutas kl 16.00

Ur programinnehållet:

  • Rättigheter och skyldigheter
  • Att skapa tydlighet i assistansuppdraget
  • Dokumentation enligt LSS 
  • Ansvarsfördelningsverktyget- en del av den assistansberättigades genomförandeplan

Priset för utbildningen är 4900 inklusive moms

Tillgång till Ansvarsfördelningsverktyget (500 kr) och bildstödsmaterial (1000 kr) ingår som kursmaterial.

Läs mer om IfAs allmänna villkor för anmälan och avbokning här