Instagram

Kurser

Assistansekonomi

Om du ska leda en assistansverksamhet, arbeta inom assistansverksamhet, själv vara arbetsgivare eller bistå en assistansverksamhet med redovisning alternativt vara revisor för verksamheten så behöver du känna till hur allt fungerar.

Du behöver veta vad en assistansomkostnad är, hur avräkningsperioder kan vara upplagda och varför. Du behöver förstå Försäkringskassans avräkningsregler, utbetalning av assistansersättning i efterskott alternativt innevarande månad samt hur du hanterar utbetalning från kommunen som en följd av tillfälligt utökat behov.

Om utbildningen:

  • Assistansersättningens regler idag och imorgon
  • Att bokföra assistansersättningen
  • Vad är kostnader för personlig assistans
  • Redovisning av assistansersättningen

IfAs specialist inom ekonomifrågor, Daniel Wahlberg, lotsar er genom regelverket under denna utbildningsdag. Titta på programmet här.

Pris för utbildningen är 4900 kr ink moms

IfA rekommenderar alla som ska bedriva eller verka inom den personliga assistansen i någon form att beställa en prenumeration av IfAs Vägledningsbok. Om du inte har den sedan tidigare kan du göra en beställning via vår hemsida så kan du få själva boken levererad till denna utbildningsdag om du så önskar.

Ta del av våra villkor för anmälan och avbokning här.

Force majeure

Vi ansvarar inte för eventuella kostnader i det fall en kurs måste ställas in eller flyttas som en följd av strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Assistansekonomi

Plats: Stockholm