Instagram

Kurser

Goda män och alla andra goda människor

Goda män och förvaltares roll i den personliga assistansen

Vem ansvarar för vad när den enskilde både kan och inte kan och vad göra när ingen vet?

Under många år har rollfördelningen inom den personliga assistansen diskuterats än hit och än dit. En roll som än idag upplevs som oklar är den gode mannens roll eller förvaltarens roll i den personliga assistansen.

  • Vad kan förväntas av en god man/förvaltare?
  • Kan assistansanordnaren ställa krav på den gode mannen/förvaltaren?
  • Kan de gode männen/förvaltarna ställa krav på assistansanordnarna?
  • Hur är det med tystnadsplikten?
  • Vad gör man om den gode mannen/förvaltaren inte kan kommunicera med sin huvudman (den assistansberättigade)

Dessa och många fler frågor hoppas vi kunna reda ut under utbildningsdagen

Force majeure

Vi ansvarar inte för eventuella kostnader i det fall en kurs måste ställas in eller flyttas som en följd av strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Ta del av villkor kring avbokning och ändring av anmälan mm här.