Instagram

Kooperativet Lotsen

Var finns vi
Kooperativet Lotsen har sitt kontor på småländska höglandet i Nässjö.

När bildades Lotsen
Kooperativet Lotsen startade sin verksamhet 1995 och har god erfarenhet av att anordna personlig assistans.

Om Lotsen
Vi är en medlemsägd ekonomisk förening utan vinstintresse, och har sedan 24 feb 2012 tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans. Våra medlemmar är barn och vuxna med assistansbeslut ifrån LSS. Vi har idag 27 medlemmar och ca 150 anställda personliga assistenter.

Kooperativet Lotsen har avtal med Kooperationernas Förhandlingsorgan (KFO) och är anslutna till kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet, för anställda inom personlig assistans.

Vi erbjuder personlig assistans på dina villkor, när du behöver assistansen, hur du vill att den utförs och vem du vill ska utföra den.

Kontaktperson
För en ökad trygghet och kvalité på medlems uppdrag till oss, erbjuds varje medlem en kontaktperson från kontoret. Kontaktpersonen är behjälplig vid rekrytering, semesterplanering, uppföljningssamtal mm, samt stora och små assistansfrågor.

Mål och värdegrund
Övergripande mål
Kooperativet Lotsen ska bedriva en verksamhet med god kvalitet– ge stöd och assistans utifrån den assistansberättigades självbestämmande och individuella behov så att goda levnadsvillkor tillförsäkras.

Kooperativet Lotsen ska vara en attraktiv arbetsgivare genom trygga anställningsvillkor, god arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Verksamheten ska genomsyras av alla människors lika värde.

 

Kooperativet Lotsens värdegrund
Livskvalitet Omsorg Trygghet Självbestämmande Engagemang Närhet

 

Du når oss på telefon 0380-74919

E-mail lotsen@remove-this.lotsen.org

Besök gärna vår hemsida.

Verksamhetsuppgifter

Kollektivavtal:
KFO & Kommunal
Anställda:
4
Kunder:
21
Antal assistenter (ca):
130
Assistanstimmar per år:
127718
Medellön per timme (grundlön exkl semers):
134 kr
Uppsägningstid:
3 månader